Strona startowa
  Galeria
  Historia
  Gmina Maszkowo
  Ankiety
  Zdjęcie satelitarne
  Kontakt
  Logowanie
Stronę ogląda 1330 odwiedzający
Historia
Najstarszym śladem pobytu ludności na tym terenie jest znaleziony na folwarku krzemienny grot oszczepu. Według legendy osada założona została przez rycerza Maszka zakochanego w Jarogniewie, córce bartnika. Wydarzenie to przypomina stary, objęty ochroną dąb szypułkowy o obwodzie 707 cm zasadzony ponad przez legendarnego rycerza w czasach Bolesława Krzywoustego. Opowieść ta zawiera elementy prawdy, bowiem nazwa tej Słowiańskiej osady pochodzi od imienia Maszek lub Maszko. W 1321 r. wymieniono „Maskowe”, w 1618 r. „Mascow”, w 1756 r. „Maskow”. Począwszy od 1321 r. wieś była własnością Ebersteinów. W 1430 r. hrabiowie Albert, Jan i Witzlaff von Ebersteinowie za 100 marek sprzedali połowę osady Henningowi von Lockstadt. Do hrabiów Nowogardu w 1580 r. należało jeszcze 21 łanów ziemi, 7 chłopów oraz karczma. Według dokumentu z 12 stycznia 1688 r. jedynymi lennikami osady byli już von Lockstadtowie z Paskówka i stan ten przetrwał do XIX w. Według opisu Braggemanna w 1784 r. należące do Jana Adolfa von Lockstadt Maszkowo składało się z folwarku, owczarni, kościoła i 17 „dymów”. Wśród mieszkańców wyróżniano 9 chłopów, jednego półchłopa, nauczyciela oraz chłopa kościelnego. W matrykule z 1804 r. występuje podporucznik Filip Fryderyk von Lockstadt, w 1835 r. Ferdynand von Lockstadt. Jeszcze w tym samym roku ostatni z Lockstadtów sprzedał majątek swemu dzierżawcy, ekonowi Karolowi Fryderykowi Butow, ten zaś przekazał go w 1843 r. swemu synowi, Janowi Fryderykowi. W końcu XIX w. obszar dworski obejmował 622 ha ziemi. Do majątku należał też liczący 142 ha ziemi folwark założony w 1841 r. - który nie posiadał nazwy własnej – oraz 11 budynków mieszkalnych. Gmina wiejska uprawiała 164 ha ziemi podzielonej między 12 właścicieli. Wśród 22 budynków było 9 zagród chłopskich oraz jedna półchłopska. Wieś i dwór liczyły razem 165 mieszkańców, folwark 23. Do miejscowej szkoły uczęszczało 29 dzieci. W 1892 r. właścicielem majątku liczącego 483 ha ziemi był Juliusz Butow. W 1939 r. na 500 ha gospodarował Paweł Butow. Cała wieś liczyła wówczas 180 mieszkańców, w tym 10 gospodarzy. Nad strumykiem, otoczony kamiennym murkiem starego cmentarza, stał kościół zbudowany w XIX w. z głazów narzutowych. Wzniesiono go na miejscu średniowiecznej świątyni drewnianej lub szachulcowej, która należała do parafii w Żabowie. Do najstarszego wyposażenia kościoła należały figury gotyckiego ołtarza szafowego(Maryja z Dzieciątkiem, św. Katarzyna, św. Anna, św. Barbara i apostołowie) oraz scena „Ukrzyżowania”. Z XVII w. pochodziła drewniana chrzcielnica, z 1741 r. dwa cynowe świeczniki ołtarzowe o wysokości 30 cm. W obrządku katolickim świątynię poświęcono 1 czerwca 1970 r. pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i podporządkowano parafii MB Różańcowej w Żabocie. Wieś wyzwolona została 5 marca 1945 r. przez oddziały 3 AUd. Aud. Czerwcu 1945 r. przybyli tutaj pierwsi trzej osadnicy polscy: Franciszek Gapiński, Czesław i Józef Gajefscy. Dalsi osadnicy to przeważnie rodziny tych trzech gospodarzy. 9 marca 1945 r. w rejonie Maszkowa nocowali żołnierze 1 i 3 pułku 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. 21 lipca 1945 r. utworzono gminę Maszkowo (wójt Franciszek Gapiński), a 10 grudnia 1946 r. powołano Gminną Radę Narodową. W 1949 r. wieś liczyła 42 mieszkańców, w 1959 r. – 69, w 1994 r. – 165. Osada liczyła obecnie 20 budynków mieszkalnych. Uwagę zwracają nowe budynki wzniesione w południowej części wioski przez miejscowy PGR. Teren ten nazywa się popularnie Koreą. Gospodarstwo Rolne Maszkowo należało do PGR Kulice (z siedzibą w Nowogardzie). Za majątkiem rozciąga się rozległy park, w którym rośnie kilka drzew uznanych za pomniki przyrody, m.in. dwa dęby o obwodzie 350 cm. Szachulcowy pałac Butowów został po wojnie rozebrany.
Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

Jest godzina  
   
Reklama  
   
Informacje ogólne  
  Maszkowo niem. Maskow. Wieś sołecka położona 5 km na północny-wschód od Nowogardu. Przez osadę przebiega droga łącząca szosę E-28 z Konarzewem. Od wschodu grunty jej graniczą z odległą o 500 m Sąpólną. Najwyższe wzniesienie osiąga tutaj 55 m n.p.m. Starą wielodrożnicę przecina strumień.
 
Uwaga!  
  Jeśli posiada ktoś z was zdjęcia Maszkowa proszę je wysyłać na adres e-mail:
tumaszkowo@wp.pl
Najciekawsze zostaną opublikowane w galerii.
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=